Home

Prosopografie

Bestanden

Methode

Werkwijze

Over de auteur

Bestellen

Colofon

Details
IDDH11
NaamHarmanni, Nicolaus fs
Variantenmisschien Claes Hermanszoen, Claes Haermans
Titels 
Extra aanduiding 
Zinspreuk, alias 
Geboorte- en sterfdatumvoor 1474? - na 1494
Herkomst 
Ouders 
Echtgenote(s)misschien Lijsbeth Gherijtdochter
Kinderenmisschien Aechte Claesdochter
Opleiding (hoogst genoten) 
Beroepenmisschien kaarsenmaker
Ambten, wijdingenmisschien schepen van Den Haag, 1511?
Lidmaatschap kamer (kamer, jaren, categorieŽn)MG; 1494; 1 bronjaar
Functies kamer 
Activiteiten kamerWas betrokken bij de reorganisatie van de Haagse kamer in 1494 en werd genoemd in de akte van 20 juni 1494 waarmee men de reorganisatie van de kamer vastlegde.
Overige lidmaatschappen (organisatie, jaren) 
Overige functies (functie, organisatie, periode) 
Overige verwanten 
Vrienden en contacten 
Sociale groepmisschien gezeten burgerij?
Mobiliteitonbekend
Religieuze en politieke gezindheden 
Intellectuele en culturele productie 
Lijst van publicatiesnee
BijzonderhedenIn 1512 woonde volgens het Hofboek ene Claes Harmanzoen ergens tussen de Kerkstraat en de Nieuwstraat. Claes Harmanzoen de kaarsenmaker woonde tussen de Nobelstraat en de Torenstraat. Beiden komen in gelijke mate in aanmerking voor identificatie.|Ergens na 1528 werd in de memorieboeken van de Jacobskerk een memorie besproken voor Claes Harmans en zijn vrouw Lysbeth Gherijtdochter. In het archief van het Nicolaasgasthuis komt een Lysbeth Gherijtsdochter als weduwe van Claes Harmanszoon voor. Zij verkocht het gashuis een jaarlijkse rente van 22 Rijnsche guldens, als (deel van) de huuropbrengst van drie huizen aan het kerkhof. Deze Lysbeth Gherijtsdochter was mogelijk de vrouw van een van de twee Claes Harmanzoenen uit 1512. Zij en haar man waren niet onbemiddeld.
Bronnen en literatuurLijst MG; gegevens Brinkman; werkstuk Carolien Schuren; Vandecasteele 1985-1986; Sernee en Drossaers 1918, 263.
Bewerk
Verwijder