Home

Prosopografie

Bestanden

Methode

Werkwijze

Over de auteur

Bestellen

Colofon

Details
IDM96
NaamVijver, Salomon de
VariantenSalomon van de Vivere
Titels 
Extra aanduiding 
Zinspreuk, alias 
Geboorte- en sterfdatumvoor 1616 - in 1649?
Herkomst 
Ouders 
Echtgenote(s)Perina de Monier
Kinderen 
Opleiding (hoogst genoten) 
Beroepen 
Ambten, wijdingen 
Lidmaatschap kamer (kamer, jaren, categorieŽn)IMG; 1649; 1 bronjaar
Functies kamerwaard, 1649
Activiteiten kamer 
Overige lidmaatschappen (organisatie, jaren) 
Overige functies (functie, organisatie, periode) 
Overige verwantenbroer van Adriaen, Jacob en Geraert van de Vivere; verwant aan Joos van de Vivere (M99) en Elisabeth van de Vivere x Hans Somer; verzwagerd met Abigael de Monier x Nicolaas van der Deelen?
Vrienden en contacten 
Sociale groepkleine burgerij?
Mobiliteitonbekend
Religieuze en politieke gezindheden 
Intellectuele en culturele productie 
Lijst van publicatiesnee
BijzonderhedenSalomon de Vivere huwde op 7 mei 1636 te Tholen met Perina de Monier. Was zij een zuster van Abigael de Monier, kleindochter van Remeus de Monier, predikant van Bruinisse? Haar man Nicolaas van der Deelen (1600-1630) werd na zijn studie te Leiden (1622) predikant te Stad-aan-'t Haringvliet, Nieuwerkerk en Den Bosch. Hij leverde een gedicht voor Den Zeeuschen Nachtegael.|J. van de Vivers, Mourir Pour Vivre, publiceerde ter gelegenheid van het huwelijk van zijn broer Schaepien, vereert aen sijn broeder Salomon vande Vivere, op sijn echt-versaminghe met d'eerbare en deughtsame dochter Perina de Monier. Gheschiet binnen Tholen, den sevenden mey 1636. Het werkje verscheen te Middelburg en werd gedrukt door Hans van der Hellen, die vanaf zijn verhuizing naar Middelburg in 1617 veel voor de uitgevers Van de Vivere, Van de Venne en Roman werkte. Hij drukte veel werken van Teelinck en de eerste werken van Jacob Cats. Dat wijst erop dat Salomons broer dezelfde was als Jacob van de Vivere, een jongere broer van Adriaen van de Vivere (<1572-1617). Deze was afkomstig uit Duisburg. Hij vertaalde zelf verschillende van zijn uitgaven en behoorde tot de kennissenkring van de predikanten Faukelius, Walaeus en Panneel en dus tot hetzelfde milieu als de families Beeckman, Coenen, De Swaef en Lansbergen. Na zijn dood in 1617 zette Jan Pietersz van de Venne zijn zaak voort. Hij liet enkele vroege werken van Cats bij Van der Hellen drukken. Jacob van de Vivere, Adriaens jongere broer, nam de zaak over en bleef tot 1645 actief. Hij gaf veel werken van Teelinck uit. Een vermoedelijk derde broer, Geraert van de Vivere, deed dat tussen 1620 en 1622 ook. Misschien was Catalina van de Vivere x Stefanus Claerbout hun zuster. Haar zoon was Joos Claerbout, rond 1650 actief als rederijker in Vlissingen. Jacob van de Vivere, de dichter van het bruiloftsdicht, was mogelijk ook rederijker.|Over de periode van 16 januari 1649 tot 1 december 1650 betaalde het Lucasgilde aan 'de weduwe van Salomon de Vijver in Rhetory Camer voor 't geen de gildebroeders daer hebben verteert'. Het Lucasgilde vergaderde rond 1648/1649 in het gebouw van de rederijkers en zeker tot 1679 toen in de 'Rhetory-kamer' de rekening werd ondertekend. Op de kamer vonden ook kunstveilingen plaats.
Bronnen en literatuurLijst IMG; Bredius1884-1887, 178; Bouman 1982, no.209; Meertens 1943, 378, 419-420.
Bewerk
Verwijder