Home

Prosopografie

Bestanden

Methode

Werkwijze

Over de auteur

Bestellen

Colofon

Details
IDM98
NaamVisscher, Isaack de
VariantenIsaac de V.; ook Isaac de Visscher, Isaack Visscher, Isack de Visscher, Isaack de Vysscher?
Titels 
Extra aanduiding 
Zinspreuk, alias 
Geboorte- en sterfdatumvoor 1571 - na 1623?
Herkomst 
Ouders 
Echtgenote(s) 
Kinderen 
Opleiding (hoogst genoten) 
Beroepen 
Ambten, wijdingen 
Lidmaatschap kamer (kamer, jaren, categorieŽn)IMG; 1592, 1615; 2 bronjaren
Functies kamerprins, 1592; deken, 1615
Activiteiten kamerzijn naam en functie worden genoemd op een kleine gildepenning uit 1592
Overige lidmaatschappen (organisatie, jaren) 
Overige functies (functie, organisatie, periode) 
Overige verwanten 
Vrienden en contacten 
Sociale groepkleine burgerij?
Mobiliteitonbekend
Religieuze en politieke gezindheden 
Intellectuele en culturele productie 
Lijst van publicatiesnee
BijzonderhedenIsaac de V. uit 1592 is geÔdentificeerd met Isaack de Visscher uit 1615. In 1601 bewoonde ene Isack de Visscher een huis met vijf haardsteden van Tanneken Lowys. Isaack de Visscher bezat in 1606 een huis met vier haardsteden dat werd bewoond door Anthony Sandronsz. Hij bewoonde zelf zijn huis De Groote Clocke, een pand met vijf haardsteden. De meeste huizen hadden tussen de een en vier haardsteden, het maximum aantal haardsteden was vijftien. Een Isaack Visscher kwam voor in het kohier van de 1000ste penning in 1623. Isaac de Visscher schreef zich in 1602 voor 1000 gulden in het register van de kamer van Zeeland der V.O.C. in. Was hij familie van de schatrijke Middelburgse huizenbezitter en stadsbestuurder Ferdinando Jacobs Visser, vijftienmaal schepen en vijfmaal raad tussen 1578 en 1602 en van Jan of Johan Visser, vijftienmaal raad en zesmaal schepen tussen 1619 en 1640? Was hij ook verwant aan David de Visscher, chirurgijn, die op 19 januari 1638 poorter van Middelburg werd?
Bronnen en literatuurLijst IMG; De Man 1917, 30, 32; ZAM, Haardstedengeld Middelburg, 1601.inv.no. 47270a, f.47vo. en 1606, .inv.no. 47270b, f.43ro, f.113ro; ZAM, Klapper op het kohier van de 1000e penning over Middelburg en de ambachten in het ressort van de stad. 1623. Archief Staten van Zeeland, inv.nr.1770, 64, I5; Magistraat Middelburg; Fokker 1877.
Bewerk
Verwijder